S. 1-1190 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

hogere rechtspraak
magistraat
tweetaligheid
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1190/1 1-1190/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1190/1 1-1190/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/12/1998   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/12/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving