S. 1-1186 Dossierfiche K. 49-1987

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Litouwen
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1186/1 1-1186/1 (PDF) Wetsontwerp 10/12/1998
1-1186/2 1-1186/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1186/3 1-1186/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1987/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1987/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/12/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1186/1 1-1186/1 (PDF)
10/12/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o4) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/12/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1186/3 1-1186/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 9 stemmen
Doc. 1-1186/2 1-1186/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1987/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11139-11140
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o1)
Handelingen nr 315, p. 11162
Doc. K. 49-1987/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1987/2
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/1999   Bekendmaking (40809-40815)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 29/10/1999 , blz 40809-40815

Kruispuntbank van de wetgeving