S. 1-1184 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen
Wim Verreycken   

stemrecht
verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1184/1 1-1184/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
8/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1184/1 1-1184/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
14/1/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving