S. 1-1176 Dossierfiche K. 49-1605

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering
Regering J.-L. Dehaene II  

strafprocedure
verbeurdverklaring van goederen
fax
justitiŽle samenwerking
uitlevering
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1605/1 Wetsontwerp 15/6/1998
K. 49-1605/2 Amendementen 14/7/1998
K. 49-1605/3 Amendementen 2/10/1998
K. 49-1605/4 Amendementen 20/10/1998
K. 49-1605/5 Advies van de Raad van State 5/11/1998
K. 49-1605/6 Amendement 9/11/1998
K. 49-1605/7 Amendementen 10/11/1998
K. 49-1605/8 Verslag namens de commissie 27/11/1998
K. 49-1605/9 Tekst aangenomen door de commissie 27/11/1998
K. 49-1605/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/1998
1-1176/1 1-1176/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/1998
1-1176/2 1-1176/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1605/1
21/10/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
9/11/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1605/5
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10323-10324
3/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 287, p. 10355-10356
Doc. K. 49-1605/10
3/12/1998   Aanneming na amendering
4/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1176/1 1-1176/1 (PDF)
5/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
5/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/1999   Bekendmaking (5814-5815)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/12/1998 15 4/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/12/1998 0 4/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/1999 26/2/1999 , blz 5814-5815

Kruispuntbank van de wetgeving