S. 1-1173 Dossierfiche K. 49-1639

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht
Regering J.-L. Dehaene II  

indirecte belasting
alcoholhoudende drank
horecabedrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1639/1 Wetsontwerp 7/7/1998
K. 49-1639/2 Amendement 21/10/1998
K. 49-1639/3 Verslag namens de commissie 12/11/1998
K. 49-1639/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1639/5 Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1639/6 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 16/11/1998
K. 49-1639/7 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 16/11/1998
K. 49-1639/8 Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 18/11/1998
K. 49-1639/9 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 19/11/1998
K. 49-1639/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/11/1998
1-1173/1 1-1173/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/11/1998
1-1173/2 1-1173/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1639/1
18/11/1998   Bespreking
Handelingen nr. 281, p. 10153-10156
19/11/1998   Bespreking
Handelingen nr. 282, p. 10193-10195
Doc. K. 49-1639/9
26/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+133/-0/o6)
Handelingen nr 285, p. 10259-10260
Doc. K. 49-1639/10
26/11/1998   Aanneming na amendering
27/11/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1173/1 1-1173/1 (PDF)
15/12/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
15/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/1999   Bekendmaking (1172-1175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998, 26/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/11/1998 15 14/12/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/11/1998 0 14/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1998 15/1/1999 , blz 1172-1175

Kruispuntbank van de wetgeving