S. 1-1172 Dossierfiche K. 49-1673

Wetsontwerp betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid
Regering J.-L. Dehaene II  

technische norm
milieukeurmerk
productienorm
kaderwet
verpakkingsproduct
gevaarlijke stof
duurzame ontwikkeling
nationale uitvoeringsmaatregel
etiketteren
consumentenvoorlichting
handelsnorm
verdelgingsmiddel
milieubescherming
volksgezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1673/1 Wetsontwerp 15/7/1998
K. 49-1673/2 Amendementen 21/10/1998
K. 49-1673/3 Amendementen 27/10/1998
K. 49-1673/4 Verslag namens de commissie 20/11/1998
K. 49-1673/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/1998
K. 49-1673/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/11/1998
1-1172/1 1-1172/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/11/1998
1-1172/2 1-1172/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1673/1
25/11/1998   Bespreking
Handelingen nr 284, p. 10241-10243
26/11/1998   Bespreking
Handelingen nr 285, p. 10263-10264
26/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o43)
Handelingen nr 285, p. 10264
Doc. K. 49-1673/6
26/11/1998   Aanneming na amendering
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
27/11/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1172/1 1-1172/1 (PDF)
3/12/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
3/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/1999   Bekendmaking (3986-3998)
24/4/1999   Erratum (13774)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/11/1998, 26/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/11/1998 5 2/12/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/11/1998 0 2/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/1998 11/2/1999 , blz 3986-3998
Errata
Op 24/4/1999 , blz 13774

Kruispuntbank van de wetgeving