S. 1-1171 Dossierfiche K. 49-1608

Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

mede-eigendom
registratierecht
fusie van ondernemingen
belasting op de meerwaarde
overdrachtsbelasting
inkomstenbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
vennootschapsbelasting
kleine en middelgrote onderneming
belastingbeleid
bescherming van het erfgoed
organisatie zonder winstoogmerk
maatschappelijk kapitaal
aandeel
belastingaftrek
monetaire emissie
lokale belasting
valuta
fiscale stimulans
centrale bank
Herdiscontering- en Waarborginstituut
Financial Services and Markets Authority
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1608/1 Wetsontwerp 16/6/1998
K. 49-1608/2 Amendement 29/9/1998
K. 49-1608/3 Amendementen 30/9/1998
K. 49-1608/4 Amendementen 6/10/1998
K. 49-1608/5 Amendementen 19/10/1998
K. 49-1608/6 Amendementen 20/10/1998
K. 49-1608/7 Amendementen 21/10/1998
K. 49-1608/8 Verslag namens de commissie 12/11/1998
K. 49-1608/9 Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1608/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/11/1998
K. 49-1608/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/11/1998
1-1171/1 1-1171/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/11/1998
1-1171/2 1-1171/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1608/1
25/11/1998   Bespreking
Handelingen nr 284, p. 10231-10240
26/11/1998   Bespreking
Handelingen nr 285, p. 10260-10262
26/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-59/o0)
Handelingen nr 285, p. 10263
Doc. K. 49-1608/11
26/11/1998   Aanneming na amendering
27/11/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1171/1 1-1171/1 (PDF)
15/12/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
15/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/1999   Bekendmaking (1157-1172)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/11/1998, 26/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/11/1998 15 14/12/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/11/1998 0 14/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1998 15/1/1999 , blz 1157-1172

Kruispuntbank van de wetgeving