S. 1-1168 Dossierfiche K. 49-1997

Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenkomst over de Ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Brussel op 16 maart 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

ontwikkelingshulp
Zuid-Afrika
bilaterale hulp
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1168/1 1-1168/1 (PDF) Wetsontwerp 27/11/1998
1-1168/2 1-1168/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1168/3 1-1168/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1997/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1997/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/11/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1168/1 1-1168/1 (PDF)
27/11/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1168/3 1-1168/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 8 stemmen
Doc. 1-1168/2 1-1168/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1997/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11142-11143
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o1)
Handelingen nr 315, p. 11164-11165
Doc. K. 49-1997/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1997/2
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/1999   Bekendmaking (41024-41027)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 30/10/1999 , blz 41024-41027

Kruispuntbank van de wetgeving