S. 1-1167 Dossierfiche K. 49-1984

Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg
Regering J.-L. Dehaene II  

rechtsbijstand
maatschappelijk werker
slachtoffer
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1167/1 1-1167/1 (PDF) Wetsontwerp 26/11/1998
1-1167/2 1-1167/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/1999
1-1167/3 1-1167/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/1/1999
K. 49-1984/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1984/2 Verslag namens de commissie 17/3/1999
K. 49-1984/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/11/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1167/1 1-1167/1 (PDF)
26/11/1998   Verzending naar commissie: Justitie
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
10/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/11/1998   Verzending naar commissie
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
26/1/1999   Bespreking
26/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1167/2 1-1167/2 (PDF)
26/1/1999   Vertrouwen rapporteur
26/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1167/3 1-1167/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1984/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 326, p. 11529-11530
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o1)
Handelingen nr 328, p. 11597
Doc. K. 49-1984/3
25/3/1999   Aanneming zonder amendering
25/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/1999   Bekendmaking (26941-26947)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 26/1/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 13/7/1999 , blz 26941-26947

Kruispuntbank van de wetgeving