S. 1-1164 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA)
Bert Anciaux    Eddy Boutmans    Patrick Hostekint    Paul Staes    Paula Sťmer   

wapenhandel
belangengroep
handelsmanifestatie
motie van het Parlement
wapenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1164/1 1-1164/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/11/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
26/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1164/1 1-1164/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving