S. 1-1161 Dossierfiche K. 49-1669

Wetsontwerp tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiŽle instrumenten
Regering J.-L. Dehaene II  

Garantiefonds voor financiŽle diensten
bankdeposito
financieel instrument
bescherming van de consument
nationale uitvoeringsmaatregel
beleggingsmaatschappij
centrale bank
Herdiscontering- en Waarborginstituut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1669/1 Wetsontwerp 14/7/1998
K. 49-1669/2 Amendementen 27/10/1998
K. 49-1669/3 Verslag namens de commissie 12/11/1998
K. 49-1669/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1669/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/11/1998
1-1161/1 1-1161/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/11/1998
1-1161/2 1-1161/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1669/1
18/11/1998   Bespreking
Handelingen nr. 281, p. 10157-10158
19/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr. 282, p. 10196-10197
Doc. K. 49-1669/5
19/11/1998   Aanneming na amendering
20/11/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1161/1 1-1161/1 (PDF)
8/12/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
8/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1998   Bekendmaking (42104-42110)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/11/1998 15 7/12/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/11/1998 0 7/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/1998 31/12/1998 , blz 42104-42110

Kruispuntbank van de wetgeving