S. 1-1160 Dossierfiche K. 49-1825

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht met het oog op de instelling van een college van arbiters
Regering J.-L. Dehaene II  

indirecte belasting
scheidsrechtspraak
alcoholhoudende drank
horecabedrijf
handelsarbitrage
alternatieve geschillenbeslechting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1825/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/11/1998
1-1160/1 1-1160/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/11/1998
1-1160/2 1-1160/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/1/1999
1-1160/3 1-1160/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/1/1999
1-1160/4 1-1160/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/11/1998   Indiening ontwerp
(Ontwerp gesplitst in commissie)
Doc. K. 49-1639/1
18/11/1998   Bespreking
Handelingen nr. 281, p. 10153-10154 + 10156-10157
19/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr. 282, p. 10195
Doc. K. 49-1825/1
19/11/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/11/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1160/1 1-1160/1 (PDF)
20/11/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
3/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/11/1998   Verzending naar commissie
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
12/1/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1160/3 1-1160/3 (PDF)
19/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-1160/2 1-1160/2 (PDF)
5/2/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1160/4 1-1160/4 (PDF)
28/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/1999   Bekendmaking (8445-8446)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/1/1999, 19/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/1999 16/3/1999 , blz 8445-8446

Kruispuntbank van de wetgeving