S. 1-1159 Dossierfiche K. 49-1996

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

douane-unie
ratificatie van een overeenkomst
San Marino
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1159/1 1-1159/1 (PDF) Wetsontwerp 20/11/1998
1-1159/2 1-1159/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1159/3 1-1159/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1996/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1996/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1159/1 1-1159/1 (PDF)
20/11/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/11/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1159/3 1-1159/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 8 stemmen
Doc. 1-1159/2 1-1159/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1996/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11142
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-1/o0)
Handelingen nr 315, p. 11164
Doc. K. 49-1996/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1996/2
25/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
17/5/2002   Bekendmaking (21005-21009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1999 17/5/2002 , blz 21005-21009

Kruispuntbank van de wetgeving