S. 1-1148 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire ontwapening
Philippe Busquin    Roger Lallemand    Anne-Marie Lizin   

ontwapening
NAVO
kernwapen
denuclearisatie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1148/1 1-1148/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
10/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1148/1 1-1148/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving