S. 1-1146 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de samenstelling van het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas
Bert Anciaux   

elektrische energie
consumptieprijs
energieprijs
bescherming van de consument
motie van het Parlement
aardgas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1146/1 1-1146/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/1998
1-1146/2 1-1146/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
10/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1146/1 1-1146/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Vervallen
19/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/4/1999   Niet behandeld
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie
20/4/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
22/4/1999   Einde behandeling
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Zonder voorwerp
Vervalt tengevolge de aanneming van 1-1308
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Zonder voorwerp  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/3/1999, 20/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving