S. 1-1145 Dossierfiche K. 49-1808

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen van andere documenten van de Europese Commissie (april en mei 1998)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

elektrische energie
belastingharmonisatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
energiebeleid
aardolieproduct
textielproduct
registratie van een voertuig
economische betrekking
ruwe aardolie
gelijke behandeling van man en vrouw
harmonisatie van de sociale zekerheid
Europese Commissie
sociale zekerheid
minimumvoorraad
handelsovereenkomst (EU)
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
aardgas
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Rusland
Servië
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1145/1 1-1145/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 16/12/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
16/12/1998   Aanleggen dossier Doc. 1-1145/1 1-1145/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving