S. 1-1144 Dossierfiche K. 49-1995

Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijbehorende voorzieningen (AGTC), en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Genève op 1 februari 1991
Regering J.-L. Dehaene II  

container
gecombineerd vervoer
ratificatie van een overeenkomst
Ecosoc
internationaal vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1144/1 1-1144/1 (PDF) Wetsontwerp 6/11/1998
1-1144/2 1-1144/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1144/3 1-1144/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1995/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1995/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/11/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1144/1 1-1144/1 (PDF)
6/11/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
6/11/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1144/3 1-1144/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 8 stemmen
Doc. 1-1144/2 1-1144/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1995/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11142
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o15)
Handelingen nr 315, p. 11164
Doc. K. 49-1995/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1995/2
5/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/1999   Bekendmaking (40418-40455)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/1999 27/10/1999 , blz 40418-40455

Kruispuntbank van de wetgeving