S. 1-1136 Dossierfiche K. 49-1879

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen
Francis Poty   

bankdeposito
rente
consumentenvoorlichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1136/1 1-1136/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/10/1998
1-1136/2 1-1136/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1998
1-1136/3 1-1136/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1998
1-1136/4 1-1136/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/12/1998
K. 49-1879/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/1998
K. 49-1879/2 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1879/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/2/1999
K. 49-1879/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1136/1 1-1136/1 (PDF)
26/11/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
26/11/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
8/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/1998   Verzending naar commissie
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
2/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
2/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1136/3 1-1136/3 (PDF)
3/12/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacques Santkin is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-1136/2 1-1136/2 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1879/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11207-11208
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
verbeterd Handelingen nr 317, p. 11231-11232
Doc. K. 49-1879/4
4/3/1999   Aanneming zonder amendering
4/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1879/4
23/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/1999   Bekendmaking (12218)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/12/1998, 3/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 2/3/1999, 4/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 60 8/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1999 14/4/1999 , blz 12218

Kruispuntbank van de wetgeving