S. 1-1135 Dossierfiche K. 49-1880

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
Francis Poty   

overschrijving
rente
bankactiviteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1135/1 1-1135/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/10/1998
1-1135/2 1-1135/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1998
1-1135/3 1-1135/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1998
1-1135/4 1-1135/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/12/1998
K. 49-1880/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/1998
K. 49-1880/2 Amendement 10/2/1999
K. 49-1880/3 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1880/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1880/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/3/1999
K. 49-1880/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 4/3/1999
K. 49-1880/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1135/5 1-1135/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 12/3/1999
1-1135/6 1-1135/6 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 30/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1135/1 1-1135/1 (PDF)
26/11/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
26/11/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
8/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/1998   Verzending naar commissie
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
2/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
2/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1135/3 1-1135/3 (PDF)
3/12/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacques Santkin is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-1135/2 1-1135/2 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1880/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11208-11209
4/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 317, p. 11232
Doc. K. 49-1880/6
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 321, p. 11347-11348
Doc. K. 49-1880/7
11/3/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
12/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1135/5 1-1135/5 (PDF)
12/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/3/1999   Verzending naar commissie
30/3/1999   Einde behandeling
30/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/1999   Bekendmaking (17160-17161)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/12/1998, 3/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 2/3/1999, 4/3/1999, 11/3/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Onderzoekstermijn verstreken  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 60 8/3/1999
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 13/3/1999 0 29/3/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 13/3/1999 15 29/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/1999 19/5/1999 , blz 17160-17161

Kruispuntbank van de wetgeving