S. 1-1132 Dossierfiche K. 49-1667

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring
Regering J.-L. Dehaene II  

vleesindustrie
vis
vlees
nationale uitvoeringsmaatregel
delegatie van bevoegdheid
Instituut voor Veterinaire Keuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1667/1 Wetsontwerp 13/7/1998
K. 49-1667/2 Amendementen 30/9/1998
K. 49-1667/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/10/1998
K. 49-1667/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-1132/1 1-1132/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/1998
1-1132/2 1-1132/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1667/1
28/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 278, p. 9969)
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-0/o62)
Handelingen nr. 279, p. 10003
Doc. K. 49-1667/5
29/10/1998   Aanneming na amendering
30/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1132/1 1-1132/1 (PDF)
24/11/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1132/2 1-1132/2 (PDF)
24/11/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1998   Bekendmaking (42320-42322)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/10/1998, 29/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/11/1998 15 23/11/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/11/1998 0 23/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/12/1998 31/12/1998 , blz 42320-42322

Kruispuntbank van de wetgeving