S. 1-1130 Dossierfiche K. 49-1334

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft
Louis Michel   Antoine Duquesne   Didier Reynders   FranÁois-Xavier de Donnea  

stemrecht
integratie van migranten
naturalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1334/1 Wetsvoorstel 17/12/1997
K. 49-1334/2 Amendement 20/5/1998
K. 49-1334/3 Amendementen 26/5/1998
K. 49-1334/4 Amendementen 2/6/1998
K. 49-1334/5 Amendement 12/6/1998
K. 49-1334/6 Amendementen 30/6/1998
K. 49-1334/7 Amendement 28/9/1998
K. 49-1334/8 Amendement 29/9/1998
K. 49-1334/9 Amendementen 30/9/1998
K. 49-1334/10 Amendementen 6/10/1998
K. 49-1334/11 Verslag namens de commissie 21/10/1998
K. 49-1334/12 Tekst aangenomen door de commissie 21/10/1998
K. 49-1334/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/10/1998
K. 49-1334/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-1130/1 1-1130/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/1998
1-1130/2 1-1130/2 (PDF) Amendementen 27/11/1998
1-1130/3 1-1130/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/1998
1-1130/4 1-1130/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/11/1998
1-1130/5 1-1130/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/12/1998
1-1130/6 1-1130/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/12/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1334/1
18/12/1997   Inoverwegingneming
27/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 275, p. 9853-9869 + Handelingen nr. 276, p. 9877-9903 + 9906-9907)
29/10/1998   Bespreking
Handelingen nr. 279, p. 9990-10000
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+94/-17/o26)
Handelingen nr. 279, p. 10000-10001
Doc. K. 49-1334/14
29/10/1998   Aanneming na amendering
30/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1130/1 1-1130/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1998   Uitoefening evocatierecht
20/11/1998   Verzending naar commissie: Justitie
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
7/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1130/5 1-1130/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1130/5 1-1130/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1130/5 1-1130/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1130/5 1-1130/5 (PDF)
9/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-230 Hand. 1-230 (PDF)
9/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-230 Hand. 1-230 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/11/1998   Verzending naar commissie
27/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
27/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1130/2 1-1130/2 (PDF)
27/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1130/2 1-1130/2 (PDF)
27/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1130/2 1-1130/2 (PDF)
27/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1130/2 1-1130/2 (PDF)
27/11/1998   Bespreking
27/11/1998   Artikelsgewijze bespreking
27/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-1/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1130/3 1-1130/3 (PDF)
27/11/1998   Vertrouwen rapporteur
27/11/1998   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-1130/4 1-1130/4 (PDF)
10/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
6/3/1999   Bekendmaking (7265-7268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/10/1998, 29/10/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1998, 10/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 27/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/11/1998 15 23/11/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 179, dd 20.11.1998
Onderzoekstermijn (S1) 21/11/1998 60 4/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1998 6/3/1999 , blz 7265-7268

Kruispuntbank van de wetgeving