S. 1-113 Dossierfiche                  

Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek)

Wervingscollege der magistraten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-113/1 1-113/1 (PDF) Kandidatenlijst 25/9/1995
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
25/9/1995   Aanleggen dossier Doc. 1-113/1 1-113/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving