S. 1-1128 Dossierfiche K. 49-1699

Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 ter invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

personeelsbeheer
aanwerving
administratieve formaliteit
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1699/1 Wetsontwerp 29/7/1998
K. 49-1699/2 Verslag namens de commissie 8/10/1998
K. 49-1699/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1128/1 1-1128/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1128/2 1-1128/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1699/1
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9810-9811)
22/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o52)
tekstverbeteringen (Handelingen nr. 274, p. 9824)
Doc. K. 49-1699/3
22/10/1998   Aanneming zonder amendering
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
23/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1128/1 1-1128/1 (PDF)
29/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1128/2 1-1128/2 (PDF)
29/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/1999   Bekendmaking (3984-3986)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/10/1998 5 28/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/10/1998 0 28/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/1998 11/2/1999 , blz 3984-3986

Kruispuntbank van de wetgeving