S. 1-1127 Dossierfiche K. 49-1676

Wetsontwerp tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Louis Vanvelthoven   Jean-Pierre Detremmerie   Paul Tant   Charles Janssens   Karel Van Hoorebeke   Olivier Maingain   Marc Verwilghen   Didier Reynders  

politie
gerechtelijke politie
paramilitaire troepen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1676/1 Wetsvoorstel 15/7/1998
K. 49-1676/2 Amendementen 18/8/1998
K. 49-1676/3 Amendementen 14/9/1998
K. 49-1676/4 Amendementen 15/9/1998
K. 49-1676/5 Advies van de Raad van State 16/9/1998
K. 49-1676/6 Amendementen 29/9/1998
K. 49-1676/7 Amendementen 30/9/1998
K. 49-1676/8 Verslag namens de commissie 15/10/1998
K. 49-1676/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/1998
K. 49-1676/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/10/1998
K. 49-1676/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1127/1 1-1127/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1127/2 1-1127/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 17/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/7/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1676/1
16/7/1998   Inoverwegingneming
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 273, p. 9743-9788)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9821-9823)
22/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+128/-12/o2)
(Handelingen nr. 274, p. 9823)
Doc. K. 49-1676/11
22/10/1998   Aanneming na amendering
23/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1127/1 1-1127/1 (PDF)
17/11/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
17/11/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
5/1/1999   Bekendmaking (132-178)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/10/1998, 22/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/10/1998 15 16/11/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/10/1998 0 16/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/1998 5/1/1999 , blz 132-178

Kruispuntbank van de wetgeving