S. 1-1126 Dossierfiche K. 49-1618

Wetsontwerp houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht
Regering J.-L. Dehaene II  

politie
luchtvervoer
vervoer per spoor
paramilitaire troepen
maritiem toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1618/1 Wetsontwerp 22/6/1998
K. 49-1618/2 Amendementen 15/9/1998
K. 49-1618/3 Amendementen 29/9/1998
K. 49-1618/4 Verslag namens de commissie 14/10/1998
K. 49-1618/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/10/1998
K. 49-1618/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/10/1998
K. 49-1618/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/10/1998
K. 49-1618/8 Aanvullend verslag 22/10/1998
K. 49-1618/9 Tekst aangenomen door de commissie 22/10/1998
K. 49-1618/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1126/1 1-1126/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1126/2 1-1126/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1618/1
21/10/1998   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 272, p. 9705)
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 273, p. 9729-9743)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9819-9821)
22/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+79/-61/o1)
(Handelingen nr. 274, p. 9821)
Doc. K. 49-1618/10
22/10/1998   Aanneming na amendering
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
23/10/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1126/1 1-1126/1 (PDF)
29/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1126/2 1-1126/2 (PDF)
29/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1998   Bekendmaking (39562-39566)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/10/1998, 22/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/10/1998 5 28/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/10/1998 0 28/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/1998 11/12/1998 , blz 39562-39566

Kruispuntbank van de wetgeving