S. 1-1117 Dossierfiche K. 49-1895

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van Artikel IX van het tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

binnenvaart
Nederland
zeevaart
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1117/1 1-1117/1 (PDF) Wetsontwerp 19/10/1998
1-1117/2 1-1117/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1117/3 1-1117/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
K. 49-1895/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/1998
K. 49-1895/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/10/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1117/1 1-1117/1 (PDF)
19/10/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/10/1998   Verzending naar commissie
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1117/3 1-1117/3 (PDF)
10/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-1117/2 1-1117/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1895/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10809
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10828
Doc. K. 49-1895/2
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
28/1/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1895/2
5/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/1999   Bekendmaking (49067-49090)
24/9/2002   Erratum (43059)
22/10/2002   Erratum (48200)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/12/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1998, 10/12/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1999 24/12/1999 , blz 49067-49090
Errata
Op 24/9/2002 , blz 43059
Op 22/10/2002 , blz 48200

Kruispuntbank van de wetgeving