S. 1-1113 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek
Erika Thijs    Anne-Marie Lizin   

gelijke behandeling van man en vrouw
Eerste Kamer
coŲptatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1113/1 1-1113/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/1998
1-1113/2 1-1113/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1113/1 1-1113/1 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/10/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
24/11/1998   Bespreking
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Uitgesteld
  Commissie voor advies
10/11/1998   Verzending naar commissie voor advies
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrťe Delcourt-PÍtre
10/11/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-1113/2 1-1113/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/11/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving