S. 1-1112 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur
Sabine de Bethune    Erika Thijs    Bea Cantillon   

raad van bestuur
overheidsbedrijf
gelijke behandeling van man en vrouw
postdienst
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1112/1 1-1112/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1112/1 1-1112/1 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/10/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/10/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving