S. 1-1108 Dossierfiche K. 49-1894

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en MongoliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
vermogensbelasting
MongoliŽ
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1108/1 1-1108/1 (PDF) Wetsontwerp 8/10/1998
1-1108/2 1-1108/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1108/3 1-1108/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
K. 49-1894/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/1998
K. 49-1894/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
8/10/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1108/1 1-1108/1 (PDF)
8/10/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/10/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Uitgesteld
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1108/3 1-1108/3 (PDF)
10/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-1108/2 1-1108/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1894/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10809
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10828
Doc. K. 49-1894/2
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
28/1/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1894/2
5/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2000   Bekendmaking (9961-9983)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/12/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1998, 10/12/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1999 30/3/2000, blz 9961-9983

Kruispuntbank van de wetgeving