S. 1-1107 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven
Marc Olivier   

gehandicapte
sociale woning
woningbeleid
BTW-tarief
gezinslast

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1107/1 1-1107/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
1/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1107/1 1-1107/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/10/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/1998   Verzending naar commissie
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
11/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het wetsvoorstel
11/2/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving