S. 1-1106 Dossierfiche K. 49-1993

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk BelgiŽ betreffende het programma AIRBUS A330/A340, en met de Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Madrid op 26 juli 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

wetenschappelijke samenwerking
vliegtuig
industriŽle samenwerking
luchtvaartindustrie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1106/1 1-1106/1 (PDF) Wetsontwerp 2/10/1998
1-1106/2 1-1106/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1106/3 1-1106/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
K. 49-1993/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1993/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/10/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1106/1 1-1106/1 (PDF)
2/10/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/10/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Uitgesteld
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1106/3 1-1106/3 (PDF)
10/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-1106/2 1-1106/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1993/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11141
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11163-11164
Doc. K. 49-1993/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1993/2
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2004   Bekendmaking (64793-64799)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1998, 10/12/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 2/9/2004 , blz 64793-64799

Kruispuntbank van de wetgeving