S. 1-1103 Dossierfiche K. 49-1892

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Oekra´ne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Oekra´ne
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1103/1 1-1103/1 (PDF) Wetsontwerp 30/9/1998
1-1103/2 1-1103/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1103/3 1-1103/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
K. 49-1892/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/1998
K. 49-1892/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/9/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1103/1 1-1103/1 (PDF)
30/9/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o6) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
30/9/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Uitgesteld
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): AndrÚ Bourgeois
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1103/3 1-1103/3 (PDF)
10/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 1-1103/2 1-1103/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1892/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10808-10809
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10828
Doc. K. 49-1892/2
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
28/1/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1892/2
5/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2001   Bekendmaking (23630-23639)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/12/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŰindigd 25/11/1998, 10/12/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1999 7/7/2001 , blz 23630-23639

Kruispuntbank van de wetgeving