S. 1-1102 Dossierfiche K. 49-1836

Wetsontwerp houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 27 februari 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

vrij verrichten van diensten
geldmarkt
verzekering
marktliberalisatie
Wereldhandelsorganisatie
bankactiviteit
ratificatie van een overeenkomst
GATS

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1102/1 1-1102/1 (PDF) Wetsontwerp 30/9/1998
1-1102/2 1-1102/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/1998
1-1102/3 1-1102/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1836/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1998
K. 49-1836/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/9/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1102/1 1-1102/1 (PDF)
30/9/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
30/9/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
20/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1102/3 1-1102/3 (PDF)
12/11/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1102/2 1-1102/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1836/1
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10340
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-10/o6)
Handelingen nr 287, p. 10359
Doc. K. 49-1836/2
3/12/1998   Aanneming zonder amendering
3/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1836/2
12/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46272-46288)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 20/10/1998, 12/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/1999 11/12/1999 , blz 46272-46288

Kruispuntbank van de wetgeving