S. 1-110 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen
Wim Verreycken    Door Buelens   

kinderbescherming
videocassette
kinderpornografie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-110/1 1-110/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/9/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-110/1 1-110/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
26/10/1995   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
26/10/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving