S. 1-1089 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Johan Weyts   

mededeling van de regering (externe communicatie)
parlementair toezicht
minister
gewestvorming
verdeling van de bevoegdheden
bewustmaking van de burgers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1089/1 1-1089/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/8/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/8/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1089/1 1-1089/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/10/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving