S. 1-1087 Dossierfiche K. 49-1833

Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983
Regering J.-L. Dehaene II  

doodstraf
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1087/1 1-1087/1 (PDF) Wetsontwerp 3/8/1998
1-1087/2 1-1087/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/1998
1-1087/3 1-1087/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1833/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1998
K. 49-1833/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/8/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1087/1 1-1087/1 (PDF)
3/8/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/8/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
20/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1087/3 1-1087/3 (PDF)
12/11/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1087/2 1-1087/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1833/1
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10338-10339
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-2/o11)
Handelingen nr 287, p. 10358-10359
Doc. K. 49-1833/2
3/12/1998   Aanneming zonder amendering
3/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1833/2
4/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/1999   Bekendmaking (39698-39701)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998, 12/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/1998 21/10/1999 , blz 39698-39701

Kruispuntbank van de wetgeving