S. 1-1084 Dossierfiche                  

Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat

maatschappelijk of themadebat
parlementaire commissie
betwisting in verkiezingszaken
parlementair toezicht
parlementsdebat
verdaging
vragenuur
initiatief tot een wet
administratieve rechtspraak
amendement
agenda
toezichthoudende bevoegdheid
wetgevende procedure
parlementaire procedure
schriftelijke vraag
mondelinge vraag
commissieverslag
parlementsvergadering
advies
stemmen van de wet
parlementaire stemming
parlementspresidium
reglement van het parlement
Eerste Kamer
ratificatie van een overeenkomst
hoorzitting
onderzoek van de geloofsbrieven
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
vraag om uitleg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1084/1 1-1084/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 25/3/1999
1-1084/2 1-1084/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 25/3/1999
1-1084/3 1-1084/3 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/3/1999
1-1084/4 1-1084/4 (PDF) Hernummerde tekst 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
8/11/1997   Indiening voorstel
8/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
8/11/1997   Verzending naar Bureau
8/11/1997   Bespreking (Genval I)
16/1/1998   Bespreking (Genval II)
16/1/1998   Rapporteurs : de hh. Bock en Erdman
16/3/1999   Bespreking
25/3/1999   Bespreking
25/3/1999   Stemming (+ vertrouwen)
25/3/1999   Einde behandeling Doc. 1-1084/1 1-1084/1 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1084/3 1-1084/3 (PDF)
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o6) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Aangenomen 22/4/1999
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving