S. 1-1082 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten
Jeannine Leduc    Hugo Coveliers   

politieke moraal
kandidaatstelling
verkiezing
onverenigbaarheid
cumulatie van ambten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1082/1 1-1082/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 22/7/1998
1-1082/2 1-1082/2 (PDF) Amendementen 15/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/7/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1082/1 1-1082/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/10/1998   Verzending naar commissie
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
24/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Niet behandeld
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Uitgesteld
15/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1082/2 1-1082/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/11/1998

Kruispuntbank van de wetgeving