S. 1-1081 Dossierfiche K. 49-1576

Wetsontwerp tot omzetting van sommige bepalingen van de EG-richtlijn 93/104 van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd
Regering J.-L. Dehaene II  

rusttijd
nachtwerk
indeling van de werktijd
nationale uitvoeringsmaatregel
wettige arbeidsduur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1576/1 Wetsontwerp 28/5/1998
K. 49-1576/2 Verslag namens de commissie 1/7/1998
K. 49-1576/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1576/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/7/1998
K. 49-1576/5 Aanvullend verslag 16/7/1998
K. 49-1576/6 Tekst aangenomen door de commissie 16/7/1998
K. 49-1576/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1081/1 1-1081/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1081/2 1-1081/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
28/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1576/1
15/7/1998   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 265, p. 9323-9324)
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9416-9417)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+127/-1/o11)
(Handelingen nr. 266, p. 9430)
Doc. K. 49-1576/7
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1081/1 1-1081/1 (PDF)
21/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1081/2 1-1081/2 (PDF)
21/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
17/12/1998   Bekendmaking (40076-40078)
26/1/1999   Erratum (2081)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/10/1998 0 20/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/1998 17/12/1998 , blz 40076-40078
Errata
Op 26/1/1999 , blz 2081

Kruispuntbank van de wetgeving