S. 1-1080 Dossierfiche K. 49-1287

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke  

ziekenhuis
ziekteverzekering
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1287/1 Wetsvoorstel 17/11/1997
K. 49-1287/2 Amendement 23/4/1998
K. 49-1287/3 Amendementen 11/6/1998
K. 49-1287/4 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1287/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1287/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1080/1 1-1080/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1080/2 1-1080/2 (PDF) Amendementen 12/1/1999
1-1080/3 1-1080/3 (PDF) Amendement 19/1/1999
1-1080/4 1-1080/4 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/1999
1-1080/5 1-1080/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/2/1999
1-1080/6 1-1080/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 11/2/1999
K. 49-1287/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1287/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/11/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1287/1
27/11/1997   Inoverwegingneming
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9401-9402)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 266, p. 9440)
Doc. K. 49-1287/6
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1080/1 1-1080/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/10/1998   Uitoefening evocatierecht
19/10/1998   Verzending naar commissie: Justitie
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+61/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-1080/6 1-1080/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/10/1998   Verzending naar commissie
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Niet behandeld
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   Niet behandeld
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Uitgesteld
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Niet behandeld
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
5/1/1999   Bespreking
6/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1999   Niet behandeld
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Uitgesteld
12/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1080/2 1-1080/2 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1080/2 1-1080/2 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1080/2 1-1080/2 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1080/2 1-1080/2 (PDF)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Bespreking
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Bespreking
19/1/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1080/3 1-1080/3 (PDF)
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Bespreking
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Bespreking
27/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
27/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1080/5 1-1080/5 (PDF)
3/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig - 8 stemmen
Doc. 1-1080/4 1-1080/4 (PDF)
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1287/7
10/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 320, p. 11328
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 321, p. 11358
Doc. K. 49-1287/8
11/3/1999   Aanneming zonder amendering
11/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1287/8
18/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/1999   Bekendmaking (19325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/1/1999, 13/1/1999, 19/1/1999, 26/1/1999, 27/1/1999, 3/2/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 10/3/1999, 11/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 176
Onderzoekstermijn (S1) 20/10/1998 60 12/1/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 20/10/1998 95 25/2/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 20/10/1998 95 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/3/1999 29/5/1999 , blz 19325

Kruispuntbank van de wetgeving