S. 1-108 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is
Roger Lallemand    Fred Erdman    Philippe Monfils    JoŽlle Milquet    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

gemengd huwelijk
echtscheiding
internationaal privaatrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-108/1 1-108/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/9/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-108/1 1-108/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving