S. 1-1079 Dossierfiche K. 49-206

Wetsontwerp betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het kader van een verzoek tot prejudicieel advies
Antoine Duquesne  

prejudiciŽle rechtsvraag
interpretatie van het recht
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-206/1 Wetsvoorstel 31/10/1995
K. 49-206/2 Amendementen 26/5/1998
K. 49-206/3 Amendement 27/5/1998
K. 49-206/4 Amendementen 9/6/1998
K. 49-206/5 Amendement 9/6/1998
K. 49-206/6 Verslag namens de commissie 26/6/1998
K. 49-206/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/6/1998
K. 49-206/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/6/1998
K. 49-206/9 Advies van de Raad van State 30/6/1998
K. 49-206/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/7/1998
K. 49-206/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/1998
K. 49-206/12 Aanvullend verslag 13/7/1998
K. 49-206/13 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-206/14 Corrigendum 13/7/1998
K. 49-206/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1079/1 1-1079/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1079/2 1-1079/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/10/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-206/1
16/11/1995   Inoverwegingneming
14/6/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
1/7/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-206/9
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9105-9109)
1/7/1998   Terugzending naar Commissie
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9400-9401)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-19/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9440)
Doc. K. 49-206/15
16/7/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1079/1 1-1079/1 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: Justitie
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
16/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-254 Hand. 1-254 (PDF)
16/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-254 Hand. 1-254 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+51/-0/o6)
Aanneming van de conclusies van de commissie
Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/7/1998   Verzending naar commissie
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
5/1/1999   Bespreking
6/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1999   Niet behandeld
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Hoorzitting - de heer J.M. Piret, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - de heer P. Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+0/-10/o2)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Niet behandeld
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Niet behandeld
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1079/2 1-1079/2 (PDF)
18/3/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Verworpen  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/7/1998, 16/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Verworpen 16/3/1999, 18/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/1/1999, 12/1/1999, 24/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving