S. 1-1078 Dossierfiche K. 49-1373

Wetsontwerp tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek
Luc Willems   Antoine Duquesne   Thierry Giet   Renaat Landuyt   Jo Vandeurzen   Jean-Jacques Viseur  

clausule
verbintenisrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1373/1 Wetsvoorstel 19/1/1998
K. 49-1373/2 Amendementen 18/6/1998
K. 49-1373/3 Amendement 30/6/1998
K. 49-1373/4 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1373/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1373/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1078/1 1-1078/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1078/2 1-1078/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1373/1
29/1/1998   Inoverwegingneming
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9400)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+132/-1/o6)
(Handelingen nr. 266, p. 9440)
Doc. K. 49-1373/6
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1078/1 1-1078/1 (PDF)
21/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1078/2 1-1078/2 (PDF)
21/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
13/1/1999   Bekendmaking (901-902)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/10/1998 0 20/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/1998 13/1/1999 , blz 901-902

Kruispuntbank van de wetgeving