S. 1-1074 Dossierfiche K. 49-1372

Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Regering J.-L. Dehaene II  

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
administratieve rechtspraak
ontwikkelingshulp
klacht inzake bestuurlijke geschillen
bilaterale hulp
multilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1372/1 Wetsontwerp 19/1/1998
K. 49-1372/2 Advies van de Raad van State 13/5/1998
K. 49-1372/3 Verslag namens de commissie 14/7/1998
K. 49-1372/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1074/1 1-1074/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/1998
1-1074/2 1-1074/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/1998
1-1074/3 1-1074/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/11/1998
1-1074/4 1-1074/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1372/1
18/3/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/5/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1372/2
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9324-9360 + 9365)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-57/o1)
(Handelingen nr. 266, p. 9438)
Doc. K. 49-1372/4
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1074/1 1-1074/1 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-16/o12) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/7/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacqueline Mayence-Goossens, Charles-Ferdinand Nothomb
10/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
19/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb, Patrick Hostekint
24/11/1998   Bespreking
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
25/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1074/3 1-1074/3 (PDF)
30/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1074/2 1-1074/2 (PDF)
3/12/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1998   Bekendmaking (41824)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/12/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 19/11/1998, 24/11/1998, 25/11/1998, 30/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/1998 30/12/1998 , blz 41824

Kruispuntbank van de wetgeving