S. 1-1072 Dossierfiche K. 49-1617

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Regering J.-L. Dehaene II  

farmaceutische wetgeving
vrij verkeer van goederen
geneesmiddel
EG-conformiteitsmerk
nationale uitvoeringsmaatregel
farmaceutisch product
veterinair product
inspectie van geneesmiddelen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1617/1 Wetsontwerp 19/6/1998
K. 49-1617/2 Amendementen 7/7/1998
K. 49-1617/3 Amendementen 8/7/1998
K. 49-1617/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
K. 49-1617/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1072/1 1-1072/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
K. 49-1617/4 Verslag namens de commissie 27/7/1998
1-1072/2 1-1072/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1617/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9321-9323)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-0/o30)
(Handelingen nr. 266, p. 9430)
Doc. K. 49-1617/6
16/7/1998   Aanneming na amendering
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1072/1 1-1072/1 (PDF)
9/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1072/2 1-1072/2 (PDF)
9/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/10/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/11/1998   Bekendmaking (36658-36660)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 4 8/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/10/1998 0 8/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/10/1998 11/11/1998 , blz 36658-36660

Kruispuntbank van de wetgeving