S. 1-1070 Dossierfiche K. 49-1507

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring
Regering J.-L. Dehaene II  

Instituut voor Veterinaire Keuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1507/1 Wetsontwerp 23/4/1998
K. 49-1507/2 Amendement 1/7/1998
K. 49-1507/3 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1507/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/1998
K. 49-1507/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1070/1 1-1070/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1070/2 1-1070/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/4/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1507/1
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9319-9321)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 266, p. 9429)
Doc. K. 49-1507/5
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1070/1 1-1070/1 (PDF)
21/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1070/2 1-1070/2 (PDF)
21/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/1998   Bekendmaking (40700-40701)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/10/1998 0 20/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/1998 23/12/1998 , blz 40700-40701

Kruispuntbank van de wetgeving