S. 1-107 Dossierfiche K. 49-1664

Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie
Roger Lallemand    Fred Erdman    Philippe Monfils    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Charles-Ferdinand Nothomb   

corruptie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-107/1 1-107/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/9/1995
1-107/2 1-107/2 (PDF) Addendum 31/10/1995
1-107/3 1-107/3 (PDF) Amendement 14/5/1997
1-107/4 1-107/4 (PDF) Amendementen 6/5/1998
1-107/5 1-107/5 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/1998
1-107/6 1-107/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1998
1-107/8 1-107/8 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/7/1998
1-107/9 1-107/9 (PDF) Aanvullend verslag 8/7/1998
1-107/10 1-107/10 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 8/7/1998
1-107/11 1-107/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/7/1998
K. 49-1664/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1664/2 Amendement 19/1/1999
K. 49-1664/3 Verslag namens de commissie 29/1/1999
K. 49-1664/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/9/1995   Indiening voorstel Stuk 1-107/1 1-107/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
12/10/1995   Verzending naar commissie
14/5/1997   Amendement: Am. 1 Stuk 1-107/3 1-107/3 (PDF)
7/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Foret
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Niet behandeld
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Niet behandeld
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Niet behandeld
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Bespreking
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Niet behandeld
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Niet behandeld
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Bespreking
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Bespreking
6/5/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 6 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 7 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 8 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 9 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 10 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 11 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 12 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 13 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 14 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 15 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 16 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 17 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 18 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 19 Stuk 1-107/4 1-107/4 (PDF)
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Bespreking
26/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
26/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-107/6 1-107/6 (PDF)
1/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 1-107/5 1-107/5 (PDF)
31/10/1995   Addendum indieners Stuk 1-107/2 1-107/2 (PDF)
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/7/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-107/7 1-107/7 (PDF)
3/7/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-107/7 1-107/7 (PDF)
3/7/1998   Amendement: Am. 20 Stuk 1-107/7 1-107/7 (PDF)
6/7/1998   Amendement: Am. 21 Stuk 1-107/8 1-107/8 (PDF)
8/7/1998   Herverzending naar commissie
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Stuk 1-107/9 1-107/9 (PDF)
8/7/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/7/1998   Tekst verbeterd door de commissie Stuk 1-107/10 1-107/10 (PDF)
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
Stuk 1-107/11 1-107/11 (PDF)
9/7/1998   Aanneming met amendering
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
10/7/1998   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1664/1
3/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 304, p. 10841-10845
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
tekstcorrecties Handelingen nr 306, p. 10906
Stuk K. 49-1664/4
4/2/1999   Aanneming zonder amendering
3/12/1998   Opschorting termijn
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/38 1-82/38 (PDF)
10/12/1998   Hervatting termijn
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/40 1-82/40 (PDF)
4/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Stuk K. 49-1664/4
10/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/1999   Bekendmaking (9281-9285)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/1/1998, 24/3/1998, 5/5/1998, 6/5/1998, 26/5/1998, 1/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 8/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 3/2/1999, 4/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/7/1998 4
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 11/7/1998 60 7/12/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/7/1998 4 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 11/7/1998 55 1/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 11/7/1998 55 1/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1999 23/3/1999 , blz 9281-9285

Kruispuntbank van de wetgeving