S. 1-1069 Dossierfiche K. 49-1176

Herziening van titel III van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum

----------

Ontwerp van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 39bis
Louis Michel   Louis Vanvelthoven   Pierrette Cahay-Andrť   Claude Eerdekens   Luc Willems  

referendum
herziening van de grondwet
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1176/1 Voorstel 10/9/1997
K. 49-1176/2 Amendement 4/5/1998
K. 49-1176/3 Amendement 8/7/1998
K. 49-1176/4 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1176/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/1998
K. 49-1176/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
K. 49-1176/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1176/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1069/1 1-1069/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1069/2 1-1069/2 (PDF) Amendement 16/12/1998
1-1069/3 1-1069/3 (PDF) Amendement 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1176/1
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 264, p. 9292-9311)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+98/-23/o14)
(Handelingen nr. 266, p. 9449-9450)
Doc. K. 49-1176/8
16/7/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1069/1 1-1069/1 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/7/1998   Verzending naar commissie
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
16/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1069/2 1-1069/2 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
17/12/1998   Bespreking
5/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1999   Bespreking
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Bespreking
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Bespreking
25/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1069/3 1-1069/3 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Vervallen  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/1998, 5/2/1999, 11/2/1999, 25/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving