S. 1-1063 Dossierfiche K. 49-1849

Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1į, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Fred Erdman   

gerechtskosten
gerechtsdeurwaarder
rechtsmiddel
toegang tot de rechtspleging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1063/1 1-1063/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1998
1-1063/2 1-1063/2 (PDF) Amendement 13/11/1998
1-1063/3 1-1063/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/11/1998
1-1063/4 1-1063/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/11/1998
1-1063/5 1-1063/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/11/1998
K. 49-1849/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/1998
K. 49-1849/2 Amendement 28/1/1999
K. 49-1849/3 Verslag namens de commissie 8/2/1999
K. 49-1849/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/1999
K. 49-1849/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1063/6 1-1063/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-1063/7 1-1063/7 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/1999
1-1063/8 1-1063/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1999
1-1063/9 1-1063/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/7/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1063/1 1-1063/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/10/1998   Verzending naar commissie: Justitie
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+52/-0/o4) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/10/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Niet behandeld
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Niet behandeld
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   Niet behandeld
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
13/11/1998   Bespreking
13/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1063/2 1-1063/2 (PDF)
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Niet behandeld
18/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking
18/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1063/3 1-1063/3 (PDF)
18/11/1998   Vertrouwen rapporteur
18/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1063/4 1-1063/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
26/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1849/1
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 313, p. 11086
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11155
Doc. K. 49-1849/5
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat
26/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-4/o0) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
Doc. 1-1063/9 1-1063/9 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
3/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1063/7 1-1063/7 (PDF)
3/3/1999   Vertrouwen rapporteur
3/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1063/8 1-1063/8 (PDF)
11/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
5/10/1999   Bekendmaking (37389-37390)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/11/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/11/1998, 18/11/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 3/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 27/11/1998 60 10/2/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal
Geschrapte artikel 3 van oorspronkelijk overgezonden ontwerp
Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 15 15/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 5/10/1999 , blz 37389-37390

Kruispuntbank van de wetgeving