S. 1-1061 Dossierfiche K. 49-1046

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging
Rony Cuyt   Renaat Landuyt   Dany Vandenbossche   Myriam Vanlerberghe  

misdaad tegen de personen
stalking (belaging)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1046/1 Wetsvoorstel 14/5/1997
K. 49-1046/2 Amendement 5/3/1998
K. 49-1046/3 Amendement 19/5/1998
K. 49-1046/4 Amendement 27/5/1998
K. 49-1046/5 Amendement 28/5/1998
K. 49-1046/6 Amendementen 9/6/1998
K. 49-1046/7 Amendement 16/6/1998
K. 49-1046/8 Verslag namens de commissie 3/7/1998
K. 49-1046/9 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1998
K. 49-1046/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/1998
1-1061/1 1-1061/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/7/1998
1-1061/2 1-1061/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/5/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1046/1
22/5/1997   Inoverwegingneming
8/7/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9221-9224
9/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+128/-1/o0)
Handelingen, p. 9281
Doc. K. 49-1046/10
9/7/1998   Aanneming na amendering
10/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1061/1 1-1061/1 (PDF)
14/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1061/2 1-1061/2 (PDF)
14/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/10/1998   Bekrachtiging en afkondiging
17/12/1998   Bekendmaking (40074)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 11/7/1998 15 13/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/7/1998 0 13/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/10/1998 17/12/1998 , blz 40074

Kruispuntbank van de wetgeving